NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Hỏi đáp
Nạp lại trang này Danh sách mặt cười

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Mặt cười
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:20: 20 20
:p Stick Out Tongue Stick Out Tongue
:16: 16 16
;) Wink Wink
:11: 11 11
:101: 101 101
:13: 13 13
:D Big Grin Big Grin
:8: 8 8
:100: 100 100
:10: 10 10
:o Embarrassment Embarrassment
:4: 4 4
:41: 41 41
:9: 9 9
:) Smile Smile
:33: 33 33
:ethen: ethen ethen
:7: 7 7
:( Frown Frown
:32: 32 32
:6: 6 6
:confused: Confused Confused
:30: 30 30
:5: 5 5
:eek: EEK! EEK!
:1: 1 1
:29: 29 29
:3: 3 3
:mad: Mad Mad
:27: 27 27
:2: 2 2
:rolleyes: Roll Eyes Roll Eyes
:21: 21 21
:cool: Cool Cool
:huglove: huglove huglove
:number1: number1 number1
:24: 24 24
:noitham: noitham noitham
:hello3: hello3 hello3
:laughing: laughing laughing
:xemay: xemay xemay
:drunk: drunk drunk
:choc: choc choc
:thankyou: thankyou thankyou
:clap: clap clap
:dapxe: dapxe dapxe
:kiss2: kiss2 kiss2
:daptay: daptay daptay
:cheer: cheer cheer
:ilu: ilu ilu
:tt2: thienthan2 thienthan2
:gian: 021 021
:fierce: Fierce Fierce
:telephone: Telephone Telephone
:luoi: 005 005
:pitiful: Pitiful Pitiful
:he: 052 052
:kick: Kick Kick
:hoi: 018 018
:expect: Expect Expect
:swimming: Swimming Swimming
:hihihi: hihihi hihihi
:nguong: 004 004
:pig: Pig Pig
:quy: 051 051
:infatuated: Infatuated Infatuated
:sau: 017 017
:choctuc: choctuc choctuc
:surrenders: Surrenders Surrenders
:khoc: 003 003
:peep: Peep Peep
:hi: 045 045
:incense: Incense Incense
:ngu: 014 014
:dining: Dining Dining
:cuoi: 001 001
:ok: Ok Ok
:them: 040 040
:angel: 013 013
:cutesmile: Cutesmile Cutesmile
:snicker: Snicker Snicker
:votay: 034 034
:Happy: Happy Happy
:nhaymat: 012 012
:coy: Coy Coy
:smells: Smells Smells
:no: No No
:thanx: thanx thanx
:loipha: 033 033
:handshake: Handshake Handshake
:lacha: 011 011
:congratulate: Congratulate Congratulate
:simper: Simper Simper
:music: Music Music
:bye: 029 029
:grimace: Grimace Grimace
:tuc: 010 010
:complaint: Complaint Complaint
:moneygrubber: Moneygrubber Moneygrubber
:baiphuc: 027 027
:khoa: 009 009
:bemused: Bemused Bemused
:mail: Mail Mail
:thutinh: thutinh thutinh
:hoanho: 024 024
:welcome: Welcome Welcome
:rang: 007 007
:research: Research Research
:awkward: Awkward Awkward
:matlac: 022 022
:fortunecat: Fortunecat Fortunecat
:ThumbsUp: ThumbsUp ThumbsUp
:thuoc: 006 006
:please: Please Please
:khocloc: 053 053
:king: King King
:superman: Superman Superman
:heart: Heart Heart
:nosebleed: Nosebleed Nosebleed
:cuoi22: cuoi22 cuoi22
:Sick: Sick Sick
:savage: Savage Savage
:chochut: chochut chochut
:kiss: Kiss Kiss
More
What to Type Resulting Graphic Meaning
:battay: battay battay
:muakiem: muakiem muakiem
:flower2: flower2 flower2
:tanghoa2: tanghoa2 tanghoa2
:banhtrai: banhtrai banhtrai
:thankyou2: thankyou2 thankyou2
:lay: lay lay
:laixe: laixe laixe
:nhaymua: nhaymua nhaymua
:cheers: cheers cheers
:lacdau: lacdau lacdau
:aaa: aaa aaa
:ngaiwe: ngaiwe ngaiwe
:kis: kis kis
:docsach: docsach docsach
:choctiep: choctiep choctiep
:muavo: muavo muavo
:love: love love
:muabung: muabung muabung
:dzot: dzot dzot
:oto: oto oto
:xinchao: xinchao xinchao
:birthday: birthday birthday
:niceday2: niceday2 niceday2
:welcome3: welcome3 welcome3
:hello: hello hello
:welcome4: welcome4 welcome4
:happytime: happytime happytime
:nup: nup nup
:youtheman: youtheman youtheman
:crtlt1: crtlt1 crtlt1
:newyear: newyear newyear
:888: 888waxa 888waxa
:gian2: gian2 gian2
:morning: morning morning
:dance2: dance2 dance2
:loaloa: loaloa loaloa
:nhayluoi: nhayluoi nhayluoi
:cong: cong cong
:ma2: ma2 ma2
:cogaidapxe: cogaidapxe cogaidapxe

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:24 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.