NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Hỏi đáp
Nạp lại trang này Danh sách mặt cười

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Mặt cười
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:10: 10 10
:o Embarrassment Embarrassment
:4: 4 4
:41: 41 41
:9: 9 9
:) Smile Smile
:33: 33 33
:ethen: ethen ethen
:7: 7 7
:( Frown Frown
:32: 32 32
:6: 6 6
:confused: Confused Confused
:30: 30 30
:5: 5 5
:eek: EEK! EEK!
:1: 1 1
:29: 29 29
:3: 3 3
:mad: Mad Mad
:27: 27 27
:2: 2 2
:rolleyes: Roll Eyes Roll Eyes
:21: 21 21
:cool: Cool Cool
:20: 20 20
:p Stick Out Tongue Stick Out Tongue
:16: 16 16
;) Wink Wink
:11: 11 11
:101: 101 101
:13: 13 13
:D Big Grin Big Grin
:8: 8 8
:100: 100 100
:drunk: drunk drunk
:choc: choc choc
:thankyou: thankyou thankyou
:clap: clap clap
:dapxe: dapxe dapxe
:kiss2: kiss2 kiss2
:daptay: daptay daptay
:cheer: cheer cheer
:ilu: ilu ilu
:tt2: thienthan2 thienthan2
:huglove: huglove huglove
:number1: number1 number1
:24: 24 24
:noitham: noitham noitham
:hello3: hello3 hello3
:xemay: xemay xemay
:laughing: laughing laughing
:dining: Dining Dining
:cuoi: 001 001
:them: 040 040
:ok: Ok Ok
:angel: 013 013
:cutesmile: Cutesmile Cutesmile
:snicker: Snicker Snicker
:votay: 034 034
:Happy: Happy Happy
:nhaymat: 012 012
:coy: Coy Coy
:smells: Smells Smells
:thanx: thanx thanx
:loipha: 033 033
:no: No No
:handshake: Handshake Handshake
:lacha: 011 011
:congratulate: Congratulate Congratulate
:simper: Simper Simper
:bye: 029 029
:music: Music Music
:grimace: Grimace Grimace
:tuc: 010 010
:complaint: Complaint Complaint
:baiphuc: 027 027
:moneygrubber: Moneygrubber Moneygrubber
:khoa: 009 009
:bemused: Bemused Bemused
:hoanho: 024 024
:mail: Mail Mail
:thutinh: thutinh thutinh
:welcome: Welcome Welcome
:rang: 007 007
:awkward: Awkward Awkward
:research: Research Research
:matlac: 022 022
:fortunecat: Fortunecat Fortunecat
:ThumbsUp: ThumbsUp ThumbsUp
:thuoc: 006 006
:khocloc: 053 053
:please: Please Please
:gian: 021 021
:fierce: Fierce Fierce
:telephone: Telephone Telephone
:luoi: 005 005
:he: 052 052
:pitiful: Pitiful Pitiful
:hoi: 018 018
:kick: Kick Kick
:expect: Expect Expect
:swimming: Swimming Swimming
:hihihi: hihihi hihihi
:nguong: 004 004
:quy: 051 051
:pig: Pig Pig
:sau: 017 017
:infatuated: Infatuated Infatuated
:choctuc: choctuc choctuc
:surrenders: Surrenders Surrenders
:khoc: 003 003
:hi: 045 045
:peep: Peep Peep
:incense: Incense Incense
:ngu: 014 014
:superman: Superman Superman
:heart: Heart Heart
:nosebleed: Nosebleed Nosebleed
:cuoi22: cuoi22 cuoi22
:Sick: Sick Sick
:savage: Savage Savage
:chochut: chochut chochut
:kiss: Kiss Kiss
:king: King King
More
What to Type Resulting Graphic Meaning
:banhtrai: banhtrai banhtrai
:thankyou2: thankyou2 thankyou2
:lay: lay lay
:laixe: laixe laixe
:nhaymua: nhaymua nhaymua
:cheers: cheers cheers
:lacdau: lacdau lacdau
:aaa: aaa aaa
:ngaiwe: ngaiwe ngaiwe
:kis: kis kis
:docsach: docsach docsach
:choctiep: choctiep choctiep
:muavo: muavo muavo
:battay: battay battay
:muakiem: muakiem muakiem
:flower2: flower2 flower2
:tanghoa2: tanghoa2 tanghoa2
:xinchao: xinchao xinchao
:birthday: birthday birthday
:niceday2: niceday2 niceday2
:welcome3: welcome3 welcome3
:hello: hello hello
:welcome4: welcome4 welcome4
:happytime: happytime happytime
:nup: nup nup
:love: love love
:muabung: muabung muabung
:oto: oto oto
:dzot: dzot dzot
:crtlt1: crtlt1 crtlt1
:newyear: newyear newyear
:888: 888waxa 888waxa
:gian2: gian2 gian2
:youtheman: youtheman youtheman
:nhayluoi: nhayluoi nhayluoi
:cong: cong cong
:ma2: ma2 ma2
:cogaidapxe: cogaidapxe cogaidapxe
:morning: morning morning
:dance2: dance2 dance2
:loaloa: loaloa loaloa

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:29 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.